Investeringsmaatschappij

Bent u geïnteresseerd in onze formule ? Neem geheel vrijblijvend contact met ons. 

 

Door onze jarenlange ervaring en het gelieerd zijn aan de Businessclub.nu hebben we een aantal informal investors in eigen kring. Zij zijn geïnteresseerd in het passief investeren in succesvolle ondernemingen in de groeifase.
Onze investeringsmaatschappij heeft daarmee ook de kennis en ervaring in huis voor het geven van goede adviezen.

De actieve partners van Startupinvestors.nl vanuit de Businessclub.nu, staan dan ook naast hun investering altijd klaar om een handje te helpen en deuren te openen die anders gesloten zouden blijven.

 

Een BV voor deelname in startups 

Zorg altijd voor een holdingstructuur met een moeder- en een dochtermaatschappij of een CV eronder of een joint venture eronder.

Een informal investor van Startupinvestors.nl kiest er samen met andere informal investors altijd voor een BV op te richten.
Dit om voor elke nieuwe startup en investering in een startup de risico’s, die een startup nu eenmaal met zich mee brengt, te beperken.
Maar ook om de onderlinge aandelen verhouding bij winst of verlies vast te leggen.


Met de BV als beheerder wordt daaronder een joint venture aangegaan en het nodige kapitaal gestort. Dit in navolging tot veel grote onderneminegen die tijdelijk samen gaan werken in een project.
Op die manier wordt vermeden dat bij een mislukking van de startup de investering in het aandelen kapitaal vastzit en niet in een handomdraai weer terugkomt bij de informal investors.

Met de onder de BV liggende joint venture constructie is dat wel mogelijk, terwijl toch alle rechten via die BV zijn vastgelegd voor iedere aandeelhouder.
Via de BV wordt een deelname en percentage winst bij slagen vastgelegd in overleg met de startup. En bij mislukken is het resultaat voor rekening en risico van de informal investors.


Deze constructie is ook zeer goed bruikbaar bij bedrijfsovernames. Vooral als kapitaal en inzet bij een overnemende partij ongelijk zijn verdeeld en er toch met ieder een gelijk aandeel gedeeld wenst te worden.
Dit gebeurt dan in het kader waarbij de één zich inzet met arbeid en de ander investeert.
Doordat het kapitaal in de bovenliggende BV bijvoorbeeld slechts 1 euro per aandeel bedraagt, kan de deelnemer die geen kapitaal maar arbeid inbrengt eenvoudig een evenredig gelijk aantal aandelen verwerven.


Het voordeel voor de startup is, dat  bij mislukken een faillissement wordt vermeden. Het nadeel voor de startup is, dat  bij slagen een deel van de winst afgestaan wordt. 
Bij slagen koopt de startup doorgaans de informal investors na verloop van tijd weer uit. Hierdoor blijft er na beëindiging en de verdeling tussen de informal investors een lege BV over.
Die BV wordt overigens nooit verkocht maar is vaak weer bruikbaar voor een eventueel volgende startup als de statuten hiermee in harmonie zijn.
Na meer dan 30 jaar ervaring en exploitatie hebben de informal investors een ruime keuze uit bestaande eigen Bv’s en past deze niet bij de nieuwe startup, dan richten zij in ieders belang weer een nieuwe BV op met daaronder de joint venture.
 

© Copyright Startupinvestors 2017.